Со желба да ги помести границите во креирањето мириси, Amouage создаде четири парфеми во рамките на колекцијата Exceptional Extraits.

Создадени по највисоките индустриски стандарди Honour 43 Woman, Epic 56 Woman, Reflection 45 Man и Interlude 53 Man откриваат аспекти и длабочина која се развива низ секоја димензија, правејќи ги побогати, помоќни и со продолжена трајност.
Amouage Exceptional Extraits претставуваат реткост создадена без граници и ограничувања.

Од Amouage истакнуваат дека Amouage Exceptional Extraits се резултат на нивната амбиција да создадат најдобри парфеми кои досега биле понудени. Нивниот почеток бил инстинктивен експеримент – иако Amouage и претходно го креираше Extraits, ниту еден досега не бил зачуван во концентрација со чисто масло од 43 и 56 проценти.
Секој од новата серија парфеми бил завршен дури откако парфимерот Salmon сметал дека е достигнато одредено ниво на експресија, со соема нова мирисна приказна./М.М.

You may also like

Comments are closed.