Balmen

Најновите со лого покриени обувки на Balmain – идеја стара половина век!

Balmen

Најновата колекцијата на Olivier Rousteing во Париз, и неговите дизајни на високи и ниски обувки се одраз на единствениот и смел дух на денешниот модерен Balmain. Се потпираат на стручната рачна работа и мајсторска конструкција, наполно очекувана од модната куќа.

Покривањето пак на најновите модели со потписот – мотивот на лавиринт ги прави уште повеќе Balmain. Зошто? Па едноставно, моделот за прв пат е преставен пред 50 години и тоа од основачот, Pierre Balmain.

Balmen

Така, овие дизајни ја разјаснуваат решителноста на Rousteing да продолжи да се надоврзува на смелиот „Нов француски стил“ на основачот на куќата./М.М.

Balmen

You may also like

Comments are closed.