Представувајќи ја DIVA на Валентино за деновите пред нас – и празникот на вљубените и пролетта, истакната е и посочена постојаната потреба за идентификација, за припаѓање, како и потребата да си силен и да се ризикуваш, да се чуствуваш силно. Според креативниот директор Pierpaolo Piccioli, токму затоа DIVA е сложен карактер на кодови, поддржан од внатрешните вредности. Во потрагата на кодовите на Валентино, креативниот директор го именуваше првото лице на Меизонот. Од оваа точка, ќе се формира нова дефиниција. Од таа точка дефинирањето добива нова форма: DI.fferent VA.lues = DIVA./М.М.

 

You may also like

Comments are closed.