ChatGPT, интернет апликацијата која за два месеца доби 100 милиони корисници ширум светот, пишува на македонски јазик, со кирилично писмо, ја познава историјата на јазикот, просветителите и има совети за зачувување на националниот идентитет!
ChatGPT – AI вештачката интелигенција е најбрзо растечка интернет апликација досега. Според аналитичарите, ChatGPT – популарниот чет-бот за вештачка интелигенција, достигна 100 милиони корисници за само два месеца по лансирањето. Анализата на Similarweb покажува дека само во јануари, ChatGPT имал околу 590 милиони посети од 100 милиони корисници.


ChatGPT има одговори на безбројни прашања, генерира и статии, есеи, говори, поезија и друго, на бројни светски јазици и тоа како одговор на текстуалните барања.
На ChatGPT му поставивме неколку прашања за македонскиот јазик, историјата и идентитетот.
Дали можете да ми кажете нешто за македонскиот јазик?
Македонскиот јазик е славенски јазик кој се говори во Македонија и во други делови од Балканот. Тој е официјален јазик во Македонија и е еден од официјалните јазици на Европската Унија. Македонскиот јазик има блиска врска со словенскиот, чешкиот и полскиот јазик.
Дали знаете од кога постои македонскиот јазик?
Македонскиот јазик е дел од славенската група на јазици, и постои од давнини. Формирањето на македонскиот јазик како посебен јазик почна во 19 век, и доаѓа до формирање на македонскиот стандарден јазик во 1944 година.


Што знаете за просветителите Климент и Наум?
Климент и Наум се значајни македонски просветители кои се активно забележени во просветното дело во 19 век. Тие се запаметени како првите кои го учеа македонскиот јазик и култура во школски класови и го промовираа како официјален јазик во Македонија. Нивната дејност е важна за промовирањето на македонскиот национален идентитет и култура.
Што би им порачале на македонците – како да го чуваат и негуваат идентитетот?
Еве неколку совети за македонците за да го зачуваат својот идентитет:
Чувајте и негувајте македонската култура, обичаи и традиции.
Поддржете го македонскиот јазик како официјален јазик во училишта и на работа.
Следете и поддржувајте македонски историски локалитети, музеи и културни дејности.
Чувајте и негувајте македонски национални симболи, знамиња и песни.
Развиете и поддржувајте македонски друштвени и културни организации.
Образование и воспитување на младите за македонската историја и култура.
Соработка и поддршка меѓу македонци во различни земји за да се зачува идентитетот.
Секој кој чува и поддржува својот идентитет ги чува и развива својата култура и национална традиција. Зачувувањето на идентитетот е важен дел од историјата и културата на македонците и помага во одржувањето на јасноста и преданоста кон својата нација и култура. Важно е да се зачувува идентитетот и да се развива во модерно време, така што македонскиот народ да може да го испечати своето место во светот.
Благодарам и многу успех во иднина!
Ви благодарам. Се надевам дека ќе ви биде од помош. Успех!/М.М.

 

 

More in:Вести

You may also like

Comments are closed.