Македонскиот рубин потекнува од речиси најстарите карпи – од метаморфните доломити, создадени во периодот прекамбриум,од почетокот на создавањето на планетата, до пред 600 милиони години.

Овој наш ендемичен минерал што се наоѓа во Прилепско веќе е прифатен како синоним за вистинска и безрезервна љубов!

Се карактеризира со специфична малина – розева боја.

Ја стимулира работата на срцевиот мускул и поттикнува на сочувство и простување.

Filigree by Bobe

More in:Вести

You may also like

Comments are closed.